ASANSÖR AVAN PROJESİ


Sık Sorulan Sorular

Asansör avan projesi hazırlamak için hangi dokümanlar gerekir?  Asansör avan projesi hazırlamak için mimari proje ve yapı ruhsatı gerekir. mimari proje email olarakta gönderilebilir.


Asansör Avan projesinde Dikkat Edilmesi Gereken Esaslar

 - Asansör Yönetmeliğinde “asansör avan projeleri mimari proje ile birlikte yapılacak ve mimari projeye esas olacaktır.” denilmektedir. Asansör avan proje ile mimari proje birbiri ile uyumlu olmalıdır. - Asansö


Asansör Makine Avan Projesinde Neler Bulunmalıdır?

1) Asansör avan projesi kapağında; yapı sahibi veya vekiline ait bilgiler, projeyi yapan üyeye ait bilgiler, yapının bulunduğu yere ait bilgiler, asansör sayısı, asansöre ait tahrik cinsi, sınıfı, kapasitesi, durak adedi, seyir mesa

ASANSÖR AVAN PROJESİ

Sık Sorulan Sorular

Asansör avan projesi hazırlamak için hangi dokümanlar gerekir?  Asansör avan projesi hazırlamak için mimari proje ve yapı ruhsatı gerekir. mimari proje email olarakta gönderilebilir.

DETAY
Asansör Avan projesinde Dikkat Edilmesi Gereken Esaslar

 - Asansör Yönetmeliğinde “asansör avan projeleri mimari proje ile birlikte yapılacak ve mimari projeye esas olacaktır.” denilmektedir. Asansör avan proje ile mimari proje birbiri ile uyumlu olmalıdır. - Asansö

DETAY

Sonraki Önceki Duyurular

Korbil reklam ve internet hizmetleri içerik yönetim sistemi

Referanslar

ANAÇOĞLU GIDA
ŞEMSOYLU İNŞAAT
ERŞAN İNŞAAT
KARVA İNŞAAT
KÖRFEZ KAVANİUM
KURUÇEŞME TOKİ